Traceerbaarheid

Voedselveiligheid

In verband met de voedselveiligheid hebben al onze verpakkingen een batchcode. Mochten er klachten optreden ten gevolge van onze zuivel, dan kunnen wij sneller achterhalen waar het probleem zit. Deze pagina verduidelijkt voor u de codering die op onze flessen zuivel aantreft.

Flessencodering

DD/MM

ABBB P#L##

DD/MM=Houdbaarheidsdatum.

A=Numeriek jaarnotering waarop het product verpakt is. 2018=8, 2019=9, 2020=0.

BBB=Numerieke dagnotering waarop het product verpakt is. 1 januari = 001, 31 december = 365. 29 februari = 366.

P#=Tank waarin het product gemaakt is. Mogelijke waarden: P1-5, C1-3

L##=Leverancier. L01= Het Hengelman, De Lutte. L02 = Landgoed Singraven, Denekamp. L12: Gemengde melk van beide leveranciers. Dit principe zal blijven gelden ook bij toekomstige afnemers. Dan worden L13, L23 en L123 ook mogelijk.

 

Deze volledige codering zal in de nabije toekomst ook op onze hangopbakjes worden toegepast, maar dit is momenteel nog niet noodzakelijk. Op de huidige schaal van productie zullen er geen twee batches hangop dezelfde houdbaarheidsdatum hebben, wat bij kefir nu al wel regelmatig het geval is. De codering van de hangopbakjes is als volgt:

Bakjescodering

##  DD/MM

## = Leverancier. 01= Het Hengelman, De Lutte. 02 = Landgoed Singraven, Denekamp. 12: Gemengde melk van beide leveranciers.

DD/MM=Houdbaarheidsdatum